KATALOG JAVNIH INFORMACIJ

Katalog informacij javnega značaja je po vsebinskih sklopih razvrščena zbirka informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo zavezani organi. Uporabniku omogoča hiter, pregleden in nezahteven dostop do informacij na enem mestu. Okvirno vsebino kataloga določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 76/05 in 119/2007).

Naziv organa:Zdravstveni dom Ravne na Koroškem Skrajšano ime:ZD Ravne Sedež:Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem Direktor zavoda:mag. Stanislav Pušnik, dr.med.spec. Pomočnica direktorja:Andreja Rezar, dipl.m.s. Telefonska centrala:02 / 8705-200 Telefaks:02 / 8705-223 Elektronski naslov:zdravstveni.dom@zd-ravne.si blenk
Celoten katalog ZD Ravne v pdf...
Dežurna služba in NNMP
DS in NNMP
Čakalne dobe
nase cakalne dobe
nacionalne cakalne dobe