ZDRAVSTVENOVZGOJNI CENTER

ZDRAVSTVENO VZGOJNI PROGRAMI KREPITVE ZDRAVJA ZA ODRASLE

Programi krepitve zdravja so namenjeni odraslim osebam, ogroženim za razvoj kroničnih bolezni in za bolnike s kronično boleznijo. Potekajo v obliki skupinskih delavnic in individualnih srečanj v prostorih ZD Ravne in v zdravstvenih postajah na Prevaljah, v Mežici in v Črni.
Namen delavnic je osveščanje ljudi o vplivih nezdravega življenjskega sloga ter dejavnikov tveganja na njihovo zdravje in na razvoj srčno-žilnih in drugih kroničnih nenalezljivih bolezni ter spodbujanje lastne odgovornosti za svoje zdravje in doseganje čim boljšega počutja posameznika. Izvajalci delavnic so: diplomirane medicinske sestre, diplomirana fizioterapevtka, univerzitetni diplomirani psiholog, v skladu s potrebami se vključujejo lahko tudi zdravniki-specialisti družinske medicine.
Dobro zdravje je podlaga za dobre človekove fizične, duševne zmogljivosti, za njegov osebnostni in družbeni razvoj, pa tudi za poslovni uspeh delovnih kolektivov.
Če si želite pridobiti strokovne informacije, znanje, veščine in podporo na vaši poti do boljšega počutja in zdravja, se lahko za več informacij o pogojih vključitve v programe krepitve zdravja pozanimate pri izbranem osebnem zdravniku oz. pri referenčni medicinski sestri v referenčni ambulanti ali pokličete ZDRAVSTVENOVZGOJNI CENTER ZD RAVNE NA KOROŠKEM.
Udeležba v Programih krepitve zdravja je za osebe z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem brezplačna. Veseli bomo vaše odločitve o vključitvi v Programe krepitve zdravja. Pridite in se nam pridružite!

PROGRAMI KREPITVE ZDRAVJA v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem.
RAZPORED IZVEDBE PROGRAMOV KREPITVE ZDRAVJA.

Kontakt:

Aleksandra (Saša) HORVAT, dipl.m.s.,
Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje ZD Ravne
Tel: 02/ 87 05 214 vsak dan (razen ob četrtkih) med 13.00 in 15.00 uro
GSM: 041 296 158 vsak dan (razen ob četrtkih) med 13.00 in 15.00 uro
E-pošta: aleksandra.horvat@zd-ravne.si

Bojana VRHOVNIK, dipl.m.s.,
Tel: 02/ 87 05 336 (vsak torek in četrtek med 12.00 in 15.00 uro)
GSM: 031 745 818 (vsak torek in četrtek med 12.00 in 15.00 uro)
E-pošta: bojana.kokal@zd-ravne.si

Dežurna služba in NNMP
DS in NNMP
Čakalne dobe
nase cakalne dobe
nacionalne cakalne dobe