OSEBNA IZKAZNICA

Ime zavoda:Zdravstveni dom Ravne na Koroškem Skrajšano ime:ZD Ravne Sedež:Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem (UPRAVA) Registrski podatki:Register Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu Registerski vložek SRG 91/01366 Matična številka:5054907000 ID številka za DDV:SI 56251432 Transakcijski račun:01303-6030923764 pri UJP Slovenska Bistrica Direktor zavoda:mag. Stanislav Pušnik, dr.med.spec. Pomočnica direktorja:Andreja Rezar, dipl.m.s. Telefonska centrala:02 / 8705-200 Telefaks:02 / 8705-223 Elektronski naslov:zdravstveni.dom@zd-ravne.si blenk Predstavnica ustanovitelja:Metka Apohal, predsednica Predstavnica zaposlenih:Tatjana Vovk, namestnica predsednice Predstavnica zaposlenih:Vesna Stropnik, članica Predstavnica ustanovitelja:Danijela Herzog, članica Predstavnik ustanovitelja:Franjo Kocen, član Predstavnik ustanovitelja:Nace Robač, član Predstavnica zavarovancev:Danijela Štumberger, članica blenk grb Ravne  Občina Ravne na Koroškem grb Ravne  Občina Prevalje grb Ravne  Občina Mežica grb Ravne  Občina Črna na Koroškem
Dežurna služba in NNMP
DS in NNMP
Čakalne dobe
nase cakalne dobe
nacionalne cakalne dobe