SKUPNOSTNA PSIHIATRIČNA OBRAVNAVA

V okviru projekta duševnega zdravja v skupnosti se je v letu 2013 v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem oblikoval tim skupnostne psihiatrične obravnave, ki ga sestavljajo psihiatrinja, dve medicinski sestri, delovni terapevt in psihologinja ter je namenjen obravnavi oseb s hudimi, kroničnimi težavami v duševnem zdravju.

Tim je mobilen - torej gremo pogledati tudi na dom.

Obrnite se na nas, če imate tudi vi kakšnega pacienta:
- za katerega menite, da bi potreboval širšo obravnavo,
- ga že dolgo niste videli ter bi radi zvedeli kaj je se dogaja z njim,
- sumite, da so v ozadju tudi kakšne hude težave v duševnem zdravju,
- opažate blodnje, halucinacije ter aktuna poslabšanja,
- imate težave s slabim sodelovanjem pri zdravljenju oz. samovoljnem jemanju terapije pacientov,
- ste v stiku z zaskrbljenimi svojci, …

Kot vaša podaljšana roka s speciliziranimi znanji lahko morda sežemo do njih ter sprožimo ponovni proces zdravljenja oz. vključitve.
Za obravnavo pacienti ne potrebujejo napotnice!

Več si lahko preberete v ZLOŽENKI SPO.

Dosegljivi smo od ponedeljka do petka, od 7:00 - 14:00 ure na telefon 041-358-630 ali 8705-313 in po elektronski pošti na spo@zd-ravne.si.

K o n t a k t i r a j t e   n a s !

Tim SPO
Simon Adam, Dajana Vodnjov, Jin Sadovnik, Robert Krajnc, Petra Mihelič Moličnik in Nina Konečnik Gruber.

Dežurna služba in NNMP
DS in NNMP
Čakalne dobe
nase cakalne dobe
nacionalne cakalne dobe