UPRAVA

direktorDirektor:

mag. Stanislav PUŠNIK, dr. med.,
specialist medicine dela prometa in športa

Telefon: (02) 8705 238
Mobitel: (041) 692 930
E-pošta:
stanislav.pusnik@zd-ravne.si

Pomočnica direktorja:
Andreja REZAR, dipl.m.s.
Telefon: (02) 8705 240, Mobitel: (041) 930 581, E-pošta: andreja.rezar@zd-ravne.si

Tajništvo:
Sabina HOVNIK, dipl.prav. (UN)
Telefon: (02) 8705 239, E-pošta: sabina.hovnik@zd-ravne.si

Uprava - vodja:
mag. Katja SLIVNIK, univ.dipl.ekon.
Telefon: (02) 8705 235, Mobitel: (041) 654 878, E-pošta: katja.slivnik@zd-ravne.si

Fakturna služba:
Nada ŽABKAR, ekon.tehn.
Telefon: (02) 8705 202, Mobitel: (041) 930 580, E-pošta: nada.zabkar@zd-ravne.si

Blagajna:
Anita KOS, ekon.tehn.
Telefon: (02) 8705 236, E-pošta: anita.kos@zd-ravne.si

Nabavna služba:
Aleksander POBERŽNIK, mat.tehn.
Telefon: (02) 8705 203, Mobitel: (041) 633 128, E-pošta: aleksander.poberznik@zd-ravne.si

Dežurna služba in NNMP
DS in NNMP
Čakalne dobe
nase cakalne dobe
nacionalne cakalne dobe