ZDRAVSTVENOVZGOJNI CENTER

ZDRAVSTVENA VZGOJA OTROK IN MLADINE

Zdravstveni dom Ravne v okviru primarnega zdravstvenega varstva, v skrbi za dobro zdravje otrok in mladostnikov, izvaja zdravstveno-vzgojno delo:
- ob sistematskih preventivnih zdravstvenih pregledih otrok v zdravstvenem domu,
- kot programirano zdravstveno vzgojo otrok in mladostnikov, v obliki predavanj, učnih delavnic in zdravstveno-vzgojnega dela v manjših skupinah, ki poteka v zdravstvenem domu in/ali v vzgojno-varstvenih ustanovah, v osnovnih in srednjih šolah ter v lokalni skupnosti. V okvir Vzgoje za zdravje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah poleg vsebin za otroke, vključujemo izobraževanja za starše in svojce otrok ter izobraževanja za vzgojitelje in učitelje.

Vsebine so usklajene z nacionalnimi smernicami (NIJZ), s specifičnimi potrebami oz. aktualno problematiko ciljne populacije in značilnostmi okolja, v katerem bivajo in živijo.

Aktualni letni načrt izvajanja zdravstveno vzgojnih vsebin v vrtcih in šolah za tekoče šolsko leto uskladimo s predstavnikom vzgojno varstvene ali šolske svetovalne službe in/ali drugo pooblaščeno osebo v vrtcu ali na šoli.

V sklopu dejavnosti zdravstvene vzgoje otrok in mladine smo izvedli DAN ZDRAVJA V MEŽICI, v sodelovanju z društvom Projekt-človek smo dijake nagovorili ZA (NE) UPORABO DROG.

Kontakt:

Aleksandra (Saša) HORVAT, dipl.m.s.,
Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje ZD Ravne
Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem
E-pošta: aleksandra.horvat@zd-ravne.si
Tel: 02/8705-214
GSM: 041 296 158

Delovni čas:
vsak dan od 7.00 do 15.00 (prisotnost v pisarni ZD Ravne od 13.00 do 14.30 ure).

Dežurna služba in NNMP
DS in NNMP
Čakalne dobe
nase cakalne dobe
nacionalne cakalne dobe