ZDRAVSTVENOVZGOJNI CENTER

Zdravstvenovzgojni center je organizacijska enota v zdravstvenem domu Ravne na Koroškem za zagotavljanje aktivnosti promocije in krepitve zdravja in zdravstvene vzgoje v lokalni skupnosti za ciljno populacijo na primarni ravni zdravstvenega varstva. Sodeluje in se povezuje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje Slovenije, ki vodi, koordinira in evalvira zdravstveno vzgojne programe na nacionalni ravni oziroma z Območno enoto NIJZ Ravne na regijski ravni.

Sodeluje in povezuje se s partnerji v lokalni skupnosti (z združenji, društvi, izobraževalnimi institucijami, delovnimi organizacijami, nevladnimi organizacijami…) in izvaja različne aktivnosti ohranjanja in krepitve zdravja lokalnega prebivalstva v lokalnem okolju.

Aktivnosti zdravstvenovzgojnega centra:

- ZDRAVSTVENO VZGOJNI PROGRAMI KREPITVE ZDRAVJA ZA ODRASLE

- ZDRAVSTVENA VZGOJA OTROK IN MLADINE

- ŠOLA ZA STARŠE

- PROGRAM SVIT

- ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA

Dežurna služba in NNMP
DS in NNMP
Čakalne dobe
nase cakalne dobe
nacionalne cakalne dobe