Javni zavod Zdravstveni dom Ravne na Koroškem zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni vsem prebivalcem Mežiške doline. Specialistične in druge zdravstvene storitve pa nudi zavarovancem in samoplačnikom širše koroške regije.

Zdravstveni dom želi svoje delo čim bolj približati bolnikom, zato ima svoje prostore na več lokacijah: Zdravstveni dom Ravne, Zdravstvene postaje Črna na Koroškem, Mežica in Prevalje ter Dom starejših na Fari.

NOVOST: Za ambulante družinske, šolske in otroške medicine ter dispanzerja za ženske, kot dodatno možnost direktne komunikacije, objavljamo naslove elektronske pošte, da bi s tem razbremenili telefonske linije in zmanjšali delež neodgovorjenih klicev (seznam naslovov).

O B V E S T I L O - laboratorij.
Poletni delovni čas.

O B V E S T I L O - fizioterapija.
Poletni delovni čas.

PROJEKT "KOROŠKO SREDIŠČE INTEGRIRANIH SKUPNOSTNIH STORITEV DOLGOTRAJNE OSKRBE"

POOBLAŠČENE osebe za vodenje čakalnega seznama.

Pregledi kandidatov za voznike
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem ima dovoljenje za opravljanje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov motornih vozil. Poleg tega je pooblaščen za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in kandidatov za voznike motornih vozil, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Zdravstvene preglede izvaja Dispanzer za medicino dela prometa in športa Ravne na Koroškem.
Vse preglede v dispanzerju je možno opraviti po predhodnem naročilu, od ponedeljka do petka od 10:30 do 13:30 ure, na telefonski številki: 02/8705-263 ali 02/8705-200.

Dežurna služba in NNMP
DS in NNMP
Čakalne dobe
nase cakalne dobe
nacionalne cakalne dobe