Obvestilo za nosečnice

Program " Šola za starše - Priprava na porod in starševstvo"

Obveščamo vas, da bomo v mesecu novembru preventivni program »Šola za starše – Priprava na porod in starševstvo« izvajali v skladu z odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov (Ur.list RS, št.142/2020 z dne, 14.10.2020) in v skladu z aktualnimi usmeritvami NIJZ za preprečevanje in obvladovanje bolezni COVID -19.

Posamezna srečanja bodo potekala v  terminih, kot so bili načrtovani za leto 2020 (zloženko 2020 z razpisanimi datumi ste prejeli v vaši ginekološki ambulanti. Objavljena je tudi na spletni strani: https://www.zd-ravne.si

Potrebna je predhodna prijava na tel.št.:  02/8705 200 (pokličete nas lahko vsak delovni dan med 8.00 in 10.00 uro).

Prvo srečanje bo potekalo

v ponedeljek, 2.11.2020 ob 16.00 uri

v veliki predavalnici v pritličju upravne stavbe ZD Ravne.

Udeleženke programa prosimo, da obiščejo srečanja le, če so zdrave, da upoštevajo previdnostne ukrepe in da sledijo usmeritvam zdravstvenega osebja.

Obvezni previdnostni ukrepi:

- vstopanje z zaščitno masko

- razkuževanje rok pred vstopom v predavalnico

- kontrolno merjenje telesne temperature (izvede ga izvajalka programa s kontaktnim termometrom)

- izpolnitev vprašalnika z epidemiološko anamnezo

- upoštevanje medosebne razdalje vsaj 1,5 m

                                                                            Hvala za razumevanje in lepo povabljeni.                                                                         

S številnimi vsebinami priprave na porod in na starševstvo se lahko seznanite na spletni strani: https://www.zdaj.net 

Aktualne informacije o SARS - CoV-2 (COVID-19) lahko spremljate na spletnih straneh https://www.nijz.si