Rezultati testiranj telesne pripravljenosti odraslih v Mežici in na Prevaljah spodbudni

V mesecu septembru smo sodelavci Zdravstveno vzgojnega centra (ZVC) ZD Ravne povabili odrasle k udeležbi v delavnico "Ali sem fit"? na Prevaljah in v Mežici.

6 - minutni preizkus telesne pripravljenosti oziroma trenutne fizične sposobnosti je v skladu s predpisanimi ukrepi NIJZ -ja za preprečevanje širjenja COVID -19 opravilo 17 žensk in 1 moški v starosti med 52 in 87 let. Izsledki rezultatov testiranja so pokazali dobro telesno pripravljenost vključenih oseb in njihovo zadostno gibalno aktivnost. Vsem udeležencem smo svetovali veliko gibanja na prostem, prevsem pa vsaj pol urno vsakodnevno gibalno aktivnost oziroma 150 minut tedensko. Starejšim osebam od 65 let smo priporočili dodatno vsaj dvakrat tedensko še vaje za mišično moč in vaje za ravnotežje in koordinacijo.

Pri izvajanju gibalnih aktivnosti v času širjenja korona virusa svetujemo upoštevanje priporočil NIJZ-ja za preprečevanje njegovega širjenja: higieno rok, higieno kašlja, zadostno medosebno razdaljo, izogibanje stikom z ljudmi, ki kašljajo, kihajo ali kažejo znake morebitne okužbe. Telesno dejavnost na prostem izvajajte tako, da je razdalja do drugih ljudi najmanj 5 metrov.

Gibanje je vir zdravja in dobrega počutja. Če ste fit in skladno s splošnimi priporočili  telesno dejavni lahko pomembno zmanjšate tveganje za virusne okužbe in druge bolezni.
Pridružite se aktivnim in uživajte v gibanju!

Zapisali: Eva Krautberger, dipl.fiziot. in Aleksandra Horvat, dipl.m.s. (ZVC ZD Ravne)

Zdravstveni dom
Ravne na Koroškem