Projekt "Koroško središče integriranih skupnostnih storitev dolgotrajne oskrbe"

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

OPERACIJA "IZVEDBA PILOTNIH PROJEKTOV, KI BODO PODPIRALI PREHOD V IZVAJANJE SISTEMSKEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI" − KOROŠKO SREDIŠČE INTEGRIRANIH SKUPNOSTNIH STORITEV DOLGOTRAJNE OSKRBE

Cilj operacije: Pilotno preizkušanje pristopov za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe. Operacija bo omogočila dostop do cenovno ugodnih, trajnostno naravnanih in kakovostnih storitev dolgotrajne oskrbe ter povezanost akterjev s področja socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev.