TERMINI TESTIRANJA S HITRIMI ANTIGENSKIMI TESTI - NOVO

Termini testiranja s hitrimi antigenskimi testi

 

za osebe s simptomi respiratorne okužbe:

 • od ponedeljka do petka med 11.00 in 12.00 uro
 • sobota in nedelja med 7.00 in 8.00 uro

Med čakanjem je potrebno ohranjati medsebojno razdaljo (najmanj 1,5 m) in nositi pravilno nameščeno zaščitno masko.

za zdrave osebe:

 • od ponedeljka do petka med 12.30 in 13.00 uro
 • nedelja med 8.30 in 10.00 uro

Testiranje je brezplačno za osebe:

 • ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • delajo pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji ali
 • imajo diplomatski status.

 

Oseba izpolnjuje pogoj, če predloži izkaznico zdravstvenega zavarovanja oziroma evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Oseba, ki ne more izkazati zdravstvenega zavarovanja, lahko stalno ali začasno prebivališče izkazuje z osebno izkaznico, s potnim listom, z diplomatsko izkaznico ali z drugimi javnimi listinami. Oseba, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji in dela pri delodajalcu, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, izpolnjevanje pogoja praviloma izkazuje s kartico zdravstvenega zavarovanja.

 

Potrdila izdajamo tudi v angleškem jeziku.

 

Med čakanjem je potrebno ohranjati medsebojno razdaljo (najmanj 1,5 m) in nositi pravilno nameščeno zaščitno masko.

 

 

Več informacij v času testiranja na 02 87 05 307 ali 02 87 05 200.

 

 

 

Sprememba velja od 21.01.2022 dalje.

CEPLJENJE

Vse zainteresirane, ki se še niste cepili proti Covid-19 obveščamo, da lahko to brez predhodnega naročanja in čakanja na termin opravite:

 • v sredo, 26. januarja 2022, med 08.00 in 14.00 uro in med 15.00 in 18.00 uro v spodnji stavbi Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem (1. nadstropje)
 • v četrtek, 27. januarja 2022:
  • od 8.00 do 10.00 ure  v prostorih ZP Črna na Koroškem;
  • od 11.00 do 14.00 ure v prostorih ZP Mežica;
 • v petek, 28. januarja 2022 od 9.00 do 17.00 ure v prostorih ZP Prevalje

 

Cepljenje otrok v starosti med 5 in 11 let poteka v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem ob sredah med 12.00 in 13.00 uro v Otroškem dispanzerju na Ravnah.

 

Na cepljenje pridite zdravi. S seboj morate imeti zdravstveno kartico in osebni dokument.

PCT pogoj za uporabnike zdravstvenih storitev

PCT pogoj morajo izkazati vsi uporabniki zdravstvenih storitev, razen:

- osebe, ki so mlajše od 15 let, in osebe, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji,

- osebe, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,

- uporabniki zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19 ali testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2.

 

Izpolnjevanje PCT pogoja za uporabnike prav tako ne velja v primerih nujnih zdravstvenih storitev, ki vključujejo:

- nujno medicinsko pomoč, nujno zobozdravstveno pomoč ali nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene in zobozdravstvene storitve,

- zdravstveno varstvo otrok,

- zdravstveno varstvo ogroženih skupin,

- zdravstvene storitve s stopnjo nujnosti »nujno« in »zelo hitro«,

- zdravstvene preglede žensk v zvezi z nosečnostjo,

- zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom, storitve v zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane plodnosti in umetno oploditvijo, sterilizacijo in umetno prekinitvijo nosečnosti,;

- zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo in otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otrok in mladostnikov z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov,

- obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa,

- zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in organov za presaditev drugim osebam, storitev v zvezi s presaditvijo organov,

- patronažni obiski, zdravljenje in nega na domu ter v socialnovarstvenih zavodih,

- radioterapija, dializa in drugi nujni najzahtevnejši diagnostični, terapevtski in rehabilitacijski posegi,

- vsi reševalni prevozi,

- storitve za zagotavljanje krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi, vključno s krvodajalci,

- na primarni zdravstveni dejavnosti vse neodložljive zdravstvene storitve.

 

Pogoj PCT je izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil:

 • z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
 • z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljevanju: EU DPC);
 • z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);
 • z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je prejela:
  • drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku;
  • prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
 • z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;
 • z dokazilom o prebolelosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

 

 

INFORMACIJE O OBDELAVI PODATKOV PRI PREVERJANJU PCT POGOJA ZA OBISKOVALCE

 

Vaše osebne podatke (ime in priimek, podatek o izpolnjevanju pogoja PCT, letnica rojstva)  obdelujemo samo in izključno z namenom preverjanja izpolnjevanja PCT pogojev (Prebolevnost, Cepljenje, Testiranje) na podlagi obveznosti iz trenutno veljavne zakonodaje in predpisov sprejetih zaradi preprečevanja širjenja bolezni COVID-19, objavljeni na http://www.pisrs.si/Pis.web/aktualno. Podatka o tem, katerega izmed pogojev PCT izpolnjujete oziroma dokazil o izpolnjevanju pogoja, ne hranimo.

 

Upravljavec vaših osebnih podatkov je: Zdravstveni dom Ravne na Koroškem. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v naši Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na https://www.zd-ravne.si/informacije-javnega-znacaja/varstvo-osebnih-podatkov .

Aplikacija zVEM za pametne telefone

Aplikacija zVEM vam nudi hiter in preprost dostop do izvidov, receptov in drugih dokumentov znotraj sistema eZdravje. Omogoča vam naslednje storitve:

-pregledovanje zdravstvene dokumentacije (izvidi, pooblastila in druga dokumentacija)

-pregledovanje izdanih in uporabljenih eReceptov

-pregledovanje eNapotnic in eNaročil

-pregled čakalnih dob

-izdaja in shranjevanje digitalnih covid potrdil (DCP), ki se uporabljajo za potovanja znotraj EU in v nekaterih drugih državah

 

1.Prenos aplikacije:

-Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=si.gov.zvem

-Apple App Store: https://apps.apple.com/si/app/zvem/id1574669660

 

Za uporabo aplikacije potrebujete dostop do spletnega portala zVEM na naslovu https://zvem.ezdrav.si, kjer boste s pomočjo kode QR avtorizirali uporabo na mobilnem telefonu. Za uporabo portala potrebujete račun SI-PASS in kvalificirano digitalno potrdilo (SIGEN-CA, PoštarCA ali drugo) oz. prijavni mehanizem SMS-pass. Več o računu SI-PASS si lahko preberete na https://www.si-trust.gov.si/sl/.Dostop do zVEM

 

2.Dostop do podatkov s portala:

Za dostop do zVEM je treba na prvem zaslonu klikniti zgornji gumb »VSTOP V ZVEM«. Pojavi se poziv za aktivacijo. Uporabnik se mora prijaviti na računalniku na portal zVEM in klikniti na prvi strani »Aktivirajte mobilno aplikacijo«. Po pritisku na povezavo se prikaže QR-koda, ki jo je treba skenirati s telefonom, da se računa povežeta in aktivira vstop v aplikacijo. Če ne želite uporabiti dostopa s QR-kodo, lahko vpišete tudi besedilno kodo pod QR-kodo.

 

Ko ste napravo aktivirali, lahko dostopate do svojega profila.

 

3.Dostop do zbirke DCP na telefonu (dostop do shranjenih potrdil DCP brez povezave):

Svoja potrdila DCP lahko preprosto prenesete v aplikacijo na več načinov:

-s skeniranjem QR kode potrdila na papirju ali PDF-ju (Pripravite svojo potrdilo DCP s QR-kodo. Vstopite v zbirko DCP v napravi. Skenirajte QR-kodo potrdila. Potrdilo je zdaj dodano.)

-z dodajanjem DCP prek aplikacije zVEM (Dostopajte do svojega potrdila DCP na svojem profilu zVEM. Potrdila DCP so na voljo med dokumenti na zavihku EU DCP. Izberite potrdilo. Kliknite na tri pikice spodaj levo. Izberite »SHRANI V ZBIRKO EU DCP V NAPRAVI«.)

CEPIMOSE.SI

Spletna stran  CEPIMOSE.SI ( https://www.cepimose.si/ ) pokriva aktualne novice, predstavlja načrt cepljenja ter podaja ažurne informacije o številu opravljenih cepljenj in izvajanju cepljenja, dobavi cepiv, cepilnih centrih in neželenih učinkih.

Z odgovori strokovnjakov so naslovljena najpogostejša vprašanja, posebni segmenti so namenjeni informacijam o cepivih, delovanju cepiv, zdravstvenim nasvetom in uporabnim gradivom ter objavi izsledkov raziskave pandemske izčrpanosti.

Urnik ARI - COVID ambulante

 • od ponedeljka do petka:
  • od 08.00 do 11.00 odvzemi PCR testov
  • od 12.00 do 14.00 pregledi
 • sobote in nedelje:
  • od 08.00 do 12.00 odvzemi PCR testov

 

Na pregled lahko pridejo samo predhodno naročeni pacienti – 031 467 010.

 

 

 

Sprememba velja od 13.11.2021.

Delovanje laboratorija

27.01.2022

 • ZP Prevalje laboratorij ne dela
 • ZP Črna:     06.30 - 08.45
 • ZP Mežica: 09.00 - 10.30

 

28.01.2022

 • ZP Prevalje: 06.30 - 10.15
 • ZP Mežica: laboratorij ne dela
 • ZP Črna: laboratorij ne dela

 

Laboratorij v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem deluje po ustaljenem urniku.

Mobilna identiteta smsPASS

Z Mobilno identiteto smsPASS je omogočen tudi dostop do portala zVem, kjer si lahko sami brezplačno natisnete potrdila o cepljenju, testiranju in dostopate do vseh storitev eZdravja (eRecept, eNaročanje, Centralni register podatkov o pacientu).

Mobilna identiteta smsPASS je način prijave v SI-PASS, ki s pomočjo enkratnega gesla, poslanega s kratkim sporočilom SMS, omogoča elektronsko podpisovanje dokumentov in zanesljivo identifikacijo uporabnika pri uporabi e-storitev. Za uporabo smsPASS potrebujete mobilno telefonsko številko in telefon, ki sprejema kratka sporočila, ter napravo, povezano s spletom (npr. računalnik, tablico, pametni telefon).

Mobilno identiteto smsPASS lahko pridobijo osebe starejše od 15 let, ki imajo slovensko davčno številko in EMŠO. Pridobitev in uporaba smsPASS je brezplačna.

Za uporabo mobilne identitete smsPASS:

 • potrebujete uporabniški račun SI-PASS,
 • potrebujete mobilno telefonsko številko,
 • vnesti morate spletni zahtevek smsPASS in
 • potrditi morate istovetnost na prijavni službi ali s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Za uporbo smsPASS je potrebna osebna identifikacija na prijavni službi (obrazec:https://www.si-trust.gov.si/assets/Izjava/Obrazec-za-osebno-identifikacijo.pdf ) ali prijava v SI-PASS s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom. Prijavne službe so na cepilnih mestih, finančnih uradih, centrih za socialno delo in upravnih enotah (https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/prijavne-sluzbe/).

Več informacij o pridobitvi Mobilne identitete smsPASS si lahko prebereta na naslovu: https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/mobilna-identiteta/ .

     

Navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-COV-2

V obdobju 14 dni od izpostavljenosti okužbi z virusom SARS-CoV-2 se izogibajte vsem ne-nujnim stikom z drugimi ljudmi. To še posebej velja za stike s starejšimi, tistimi s kroničnimi boleznimi in tistimi, ki imajo oslabljen imunski sistem (bolezni srca in ožilja, bolezni dihal, sladkorna bolezen, oslabljeno delovanje ledvic, zdravljenje raka ...). Pri njih je tveganje za težji potek bolezni večje.

V obdobju 14 dni pozorno spremljajte svoje zdravstveno stanje. Če se pri vas v tem času pojavijo simptomi ali znaki covid19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu …), ostanite doma in pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila.


Upoštevajte priporočila za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2:

 • Izogibajte se vsem ne-nujnim stikom z ljudmi.
 • Vzdržujte medosebno razdaljo vsaj 2 metra.
 • Z nečistimi rokami se ne dotikajte oči, nosu in ust.
 • Redno si umivajte roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabite namensko razkužilo za roke.

Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi.

Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.

 • Priporočamo uporabo mask skladno s Priporočili za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2.
 • Poskrbite za redno zračenje zaprtih prostorov.
 • Zaposlene osebe naj opravljajo delo od doma v dogovoru z delodajalcem (v kolikor jim to narava dela dopušča) oziroma se z delodajalcem dogovorijo o načinu dela, da ne bo možen prenos okužbe na druge zaposlene med delom, niti med prihodom na delo in odhodom domov.

V kolikor ste bili v visoko rizičnem tesnem stiku* z osebo s potrjenim covid-19, vam priporočamo, da smiselno upoštevate navodila za osebe v karanteni na domu, ki so objavljena na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/izolacija. V tem primeru se o možnosti opravljanja dela od doma oziroma o možnosti karantene na domu pogovorite z delodajalcem. Navodila za pridobitev potrdila o prestajanju karantene na domu so dostopna na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/nova-ureditev-karanten-na-domu. Za osebe, ki so prebolele covid-19 in je od začetka bolezni (oz. od pozitivnega rezultata testa na okužbo s SARS-CoV2, v kolikor je pri osebi okužba potekala brez simptomov) minilo manj kot 6 mesecev, karantena ni potrebna. Za osebe, ki so bile cepljene proti covid-19, karantena ni potrebna, če je od vzpostavitve zaščite proti covid-19 minilo manj kot 9 mesecev. Natančnejše informacije glede izjem za karanteno so dostopne na naslednji povezavi: www.nijz.si/izolacija. Osebe po preboleli okužbi in cepljene osebe naj kljub vsemu upoštevajo vsa ostala zgoraj navedena priporočila.

O nas

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
Ob Suhi 11, 2390, Ravne na Koroškem

Kje smo | Galerija Dokumenti

Telefon: (02) 87 05 200
Fax: (02) 87 05 223
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

 

Certifikat kakovosti