Mobilna identiteta smsPASS

Z Mobilno identiteto smsPASS je omogočen tudi dostop do portala zVem, kjer si lahko sami brezplačno natisnete potrdila o cepljenju, testiranju in dostopate do vseh storitev eZdravja (eRecept, eNaročanje, Centralni register podatkov o pacientu).

Mobilna identiteta smsPASS je način prijave v SI-PASS, ki s pomočjo enkratnega gesla, poslanega s kratkim sporočilom SMS, omogoča elektronsko podpisovanje dokumentov in zanesljivo identifikacijo uporabnika pri uporabi e-storitev. Za uporabo smsPASS potrebujete mobilno telefonsko številko in telefon, ki sprejema kratka sporočila, ter napravo, povezano s spletom (npr. računalnik, tablico, pametni telefon).

Mobilno identiteto smsPASS lahko pridobijo osebe starejše od 15 let, ki imajo slovensko davčno številko in EMŠO. Pridobitev in uporaba smsPASS je brezplačna.

Za uporabo mobilne identitete smsPASS:

  • potrebujete uporabniški račun SI-PASS,
  • potrebujete mobilno telefonsko številko,
  • vnesti morate spletni zahtevek smsPASS in
  • potrditi morate istovetnost na prijavni službi ali s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Za uporbo smsPASS je potrebna osebna identifikacija na prijavni službi (obrazec:https://www.si-trust.gov.si/assets/Izjava/Obrazec-za-osebno-identifikacijo.pdf ) ali prijava v SI-PASS s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom. Prijavne službe so na cepilnih mestih, finančnih uradih, centrih za socialno delo in upravnih enotah (https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/prijavne-sluzbe/).

Več informacij o pridobitvi Mobilne identitete smsPASS si lahko prebereta na naslovu: https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/mobilna-identiteta/ .