COVID19 - Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem je med prejemniki sredstev operacije COVID19 - Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije.

Glavni namen operacije je zagotoviti javnim zdravstvenim zavodom nakup ustrezne osebne, varovalne, zaščitne in medicinske opreme za učinkovito in varno delo s pacienti, ki imajo znake okužbe s COVID-19. Poleg tega, so cilji operacije tudi prispevanje k zmanjševanju vpliva pandemije na celotno življenje in delovanje družbe in države, zagotavljanje učinkovitega ukrepanja zdravstva v času pandemije, zmanjšanje vpliva pandemije na obolevnost in umrljivost prebivalstva, zagotavljanje pravočasnega in učinkovitega izvajanja javno zdravstvenih preventivnih ukrepov, zagotavljanje učinkovitega in čim bolj nemotenega delovanja zdravstvene oskrbe, zagotavljanje normalnih pogojev za delo osebja in kvalitetne storitve, varnost, dostopnost ter enake možnosti za zdravljenje.

Operacija pod okriljem Ministrstva za zdravje RS poteka od 1. 2. 2020, zaključila pa se bo 31. 12. 2021.

 

Prispevek Evropske unije za omenjeno operacijo znaša 66.495.000,00 EUR.

 

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji - www.eu-skladi.si