Zdravstvenovzgojni center je organizacijska enota v zdravstvenem domu Ravne na Koroškem za zagotavljanje aktivnosti promocije in krepitve zdravja in zdravstvene vzgoje v lokalni skupnosti za ciljno populacijo na primarni ravni zdravstvenega varstva. Sodeluje in se povezuje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje Slovenije, ki vodi, koordinira in evalvira zdravstveno vzgojne programe na nacionalni ravni oziroma z Območno enoto NIJZ Ravne na regijski ravni.

Sodeluje in povezuje se s partnerji v lokalni skupnosti (z združenji, društvi, izobraževalnimi institucijami, delovnimi organizacijami, nevladnimi organizacijami…) in izvaja različne aktivnosti ohranjanja in krepitve zdravja lokalnega prebivalstva v lokalnem okolju.

 

FACEBOOK STRAN Zvc Ravne na Koroškem

Aktivnosti zdravstvenovzgojnega centra:

Šola za starše

Zdravstveni dom RAVNE

Da bi do trenutka, ko boste s toplino svojega objema ogreli nemočno bitje, lažje premagovali vse morebitne dvome in strahove, vas vabimo v šolo za starše, ki jo v Zdravstvenem domu Ravne organiziramo skozi celo leto.

Zdravstvena vzgoja otrok in mladine

Zdravstveni dom Ravne v okviru primarnega zdravstvenega varstva, v skrbi za dobro zdravje otrok in mladostnikov, izvaja zdravstveno-vzgojno delo:

Slovenski mladostniki in zdravje – primerjava s sovrstniki iz drugih držav

Poročilo Svetovne zdravstvene organizacije, ki predstavlja ključne ugotovitve mednarodne raziskave »Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki 2017/2018 (HBSC), ki jo v Sloveniji vsaka štiri leta izvede Nacionalni inštitut za javno zdravje,« navaja, da slovenski mladostniki v primerjavi z vrstniki iz drugih držav ne uživajo pogosto sladkarij in sladkanih pijač in da se izboljšuje telesna aktivnost ter uživanje sadja in zelenjave.  Poznajo se tudi pozitivni učinki ukrepov in aktivnosti na področju debelosti, spolnih odnosov in kajenja. Poleg tega v primerjavi z vrstniki iz drugih držav mladostniki v Sloveniji doživljajo malo psihosomatskih simptomov.

Program Svit

Program Svit je nacionalni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki, ki je namenjen in dostopen vsem prebivalcem Slovenije, moškim in ženskam, starim od 50 do 74 let, ki imajo urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje.

»PRIPOROČILA PROTI RAKU, NAJ NE IZVISIJO V ZRAKU«

Breme raka je v Sloveniji veliko in se iz leta v leto povečuje.  Po podatkih Registra raka pri onkološkem inštitutu v Ljubljani letno zboli za to boleznijo okrog 15.200 ljudi. Rak predstavlja vodilni vzrok prezgodnje smrti.

Vse najpogostejše rakave bolezni so bolj ali manj povezane s kajenjem cigaret, nezdravim prehranjevanjem (premalo sadja in zelenjave), s čezmerno telesno težo, tveganim pitjem alkoholnih pijač, nezadostno in neustrezno telesno dejavnostjo, kožni rak pa s čezmernim sončenjem. Mnoge vrste raka lahko preprečimo ali odkrijemo dovolj zgodaj. Mnoge vrste raka je danes mogoče pozdraviti ali vsaj učinkovito zdraviti.

Zobozdravstvena preventiva

ZA ZDRAV OTROKOV NASMEH

Zobozdravstvena vzgoja s preventivo je sestavni del promocije zdravja v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem. Vsebine zobozdravstvene vzgoje s preventivo so usklajene s smernicami NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje). Tako kolektivne, kot tudi individualne obravnave, se izvajajo v celotni koroški regiji, med vso populacijo.

Zakaj je hoja koristna?

Hoja je naraven način premikanja telesa z enega mesta na drugo. Ima velik pomen pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti ter predstavlja enega izmed osnovnih pogojev za neodvisno funkcioniranje. Normalna hoja je visoko nadzorovano, usklajeno in enakomerno ponavljajoče se gibanje spodnjih udov, katerega namen je doseči določeno mesto ob določenem času in s čim manjšo porabo energije.

Zdravstveno vzgojni programi krepitve zdravja za odrasle

 

 

 

ZDRAVSTVENOVZGOJNI CENTER (ZVC) Ravne na Koroškem kot ključna organizacijska struktura za zagotavljanje aktivnosti promocije zdravja in zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo na primarni ravni zdravstvenega varstva izvaja programe krepitve zdravja in dobrega počutja. Program sestoji iz 12 različnih skupinskih delavnic in individualnih srečanj, ki se delijo na temeljne ali kratke delavnice ter poglobljene ali dolge delavnice. Za vas smo vsak delovni dan dosegljivi na: 02 87 05 272 ali na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., spela.striker@zd-ravne.s, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

TEMELJNE DELAVNICE (zajemajo eno skupinsko srečanje)

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG (1 skupinsko srečanje)

Temeljna delavnica, kjer lahko pridobite informacije o zdravi prehrani, zdravi telesni dejavnosti, opuščanju tveganega pitja alkohola, obvladovanju stresa, za ohranjanje in krepitev zdravja, za preprečevanje nastanka kroničnih boleznih, oziroma za kakovostnejše življenje s kronično boleznijo. Delavnico izvaja diplomirana medicinska sestra.

ALI SEM FIT? (1 skupinsko srečanje)

Temeljna delavnica na kateri izveste, kakšna je vaša telesna zmogljivost in raven koristne telesne dejavnosti za vaše zdravje. Delavnico izvaja diplomirana fizioterapevtka.

DEJAVNIKI TVEGANJA (1 skupinsko srečanje)

Temeljna delavnica, kjer lahko pridobite ključne informacije o bioloških dejavnikih tveganja (zvišan krvni tlak, zvišan krvni sladkor, zvišane maščobe v krvi …), njihovi tesni povezanosti z življenjskim slogom in o njihovih vplivih na zdravje in na nastanek kroničnih bolezni. Delavnico izvaja diplomirana medicinska sestra.

TEHNIKE SPROŠČANJA (1 skupinsko srečanje)

Temeljna delavnica, kjer boste spoznali osnovne značilnosti in zakonitosti sproščanja skozi 3 različne tehnike sproščanja in njihove ugodne učinke na zdravje in počutje. Pridobili boste veščine za samostojno izvajanje tehnik doma. Delavnico izvaja diplomirana medicinska sestra ali psihologinja.

SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2 (1 skupinsko srečanje)

Temeljna delavnica, kjer boste pridobili bistvene informacije o kakovostnem življenju s sladkorno boleznijo. Sladkorna bolezen je v Sloveniji še vedno povezana s stigmo, da gre za bolezen, ki jo posameznik dobi samo zato, ker je preveč jedel in se premalo gibal. Skupaj bomo te stigme premagali in vas naučili poiskati verodostojne informacije o življenju s sladkorno boleznijo. Delavnico izvaja diplomirana medicinska sestra.

POGLOBLJENE DELAVNICE (zajemajo več individualnih in/ali skupinskih srečanj)

ZDRAVI ODNOSI (4 skupinska srečanja)

Poglobljena delavnica, v katero se lahko vključite vsi, ki ste motivirani za ustvarjanje izbranih veščin za krepitev medsebojnih odnosov. Štiri srečanja zajemajo delavnice: medsebojni odnosi, krepitev dobrega počutja, veščine asertivnosti ter spretnosti reševanja problemov. Delavnico izvaja psiholog ali diplomirana medicinska sestra.

GIBAM SE (13 skupinskih srečanj, 2 individualni svetovanji)

Poglobljena delavnica zdrave, varne in učinkovite telesne in gibalne dejavnosti za ohranitev in krepitev zdravja in za bolj aktiven življenjski slog. Pridobili boste poglobljeno oceno svoje telesne pripravljenosti, ob koncu pa znanje in veščine za samostojno izvajanje redne in ustrezne telesne vadbe. Spremljali bomo vaš napredek v telesni dejavnosti, gibalnih navadah in telesni pripravljenosti. Delavnico izvaja diplomirana fizioterapevtka.

ZDRAVO JEM (4 skupinska srečanja in 2 individualni svetovanji)

Poglobljena delavnica na kateri bomo z vami delili najpomembnejša znanja o zdravi prehrani in njenem pomenu za zdravje. Skupaj bomo izpopolnili znanje in veščine za postopno uvajanje sprememb v vaše prehranjevalne navade. Delavnico izvaja diplomirana medicinska sestra.

ZDRAVO HUJŠANJE (15 skupinskih srečanj, 15 srečanj telesne vadbe, 6 individualnih posvetov)

Poglobljena delavnica, pri kateri udeleženci pridobijo motivacijo, strokovno podporo in pomoč pri zdravi izgubi telesne mase, znanje in veščine za spreminjanje prehranskih in gibalnih navad, ob ter psihološko podporo v procesu hujšanja in vzdrževanja zdravega življenjskega sloga. Delavnico izvajajo: diplomirana medicinska sestra, diplomirana fizioterapevtka in psihologinja.

S SLADKORNO BOLEZNIJO SKOZI ŽIVLJENJE (5 skupinskih srečanj)

Poglobljena delavnica je nadaljevanje enkratne delavnice Sladkorna bolezen tipa 2. Zavedamo se, da ste zaradi novo odkrite sladkorne bolezni tipa 2 lahko pod stresom, da vas prevevajo dvomi, da se vam poraja vedno več vprašanj. Za vas je tukaj tim zdravstvenih delavec, ki vam bomo v oporo pri soočanju se z boleznijo, ki traja vse življenje. Program s sladkorno boleznijo skozi življenje vam ponuja veliko pomembnih in verodostojnih informacij in hkrati osnovo za odločitve, kako kvalitetno živeti s sladkorno boleznijo tipa 2. Delavnico izvajajo: diplomirana medicinska sestra, farmacevt in osebni zdravnik.

SPOPRIJEMANJE Z DEPRESIJO (4 skupinska srečanja in 1 individualno srečanje).

Izvajamo po napotilu izbranega osebnega zdravnika ali zdravnika specialista psihiatrije in je namenjena krepitvi duševnega zdravja oseb s simptomi ali s postavljeno diagnozo depresije. Delavnico izvaja psihologinja.

SPOPRIJEMANJE S TESNOBO (4 skupinska srečanja in 1 individualno srečanje).

Izvajamo po napotilu izbranega osebnega zdravnika ali zdravnika specialista psihiatrije in je namenjena krepitvi duševnega zdravja oseb s simptomi ali s postavljeno diagnozo. Spoznali boste značilnosti tesnobe, vzroke zanjo, potek in načine zdravljenja. Pridobili boste znanja in veščine, na kakšne načine si lahko pomagate sami in kako si lahko izboljšate svoje počutje. Delavnico izvaja psihologinja.

SPOPRIJEMANJE S STRESOM (4 skupinska srečanja in 1 individualno svetovanje)

Delavnica je namenjena tistim, ki čutite, da vas stres obremenjuje v vsakodnevnem življenju in potrebujete pomoč in podporo pri spoprijemanju s stresom. Spoznali boste osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj, načine njegovega obvladovanja ter pridobili znanja veščine za izboljšanje svojega počutja. Delavnico izvaja psihologinja.

OPUŠČANJE KAJENJA

Opuščanje kajenja je delavnica, ki poteka skupinsko ali individualno in je namenjena vsem, ki ste motivirani za opuščanje te nezdrave razvade in pri tem potrebujete podporo in pomoč. Delavnico izvaja diplomirana medicinska sestra.

SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ALKOHOLA (individualno svetovanje)

Nihče ne pije alkohola zato da bi postal zasvojen, in nikomur se to ne zgodi čez noč. Zavedamo se, da se težav povezanih s čezmernim pitjem alkohola običajno zavemo šele takrat, ko so prisotne v tolikšni meri, da zelo slabo vplivajo na zdravje posameznika in okolice. Zmanjšanje ali prenehanje pitja pa predstavlja za posameznika velik napor, zato imamo za vas individualna svetovanja, ki jih vodi ali diplomirana medicinska sestra ali psiholog.

INDIVIDUALNI POSVETI

Individualni posveti so namenjeni svetovanju o spremembi življenjskega sloga odrasle populacije v sodelovanju kadrov: diplomirane medicinske sestre ali psihologa ali fizioterapevta. Za vas je ekipa na voljo vsak delovni dan od 7.oo do 13.oo. Potrebne so predhodne najave. Kontaktna številka: 02 87 05 272 ali mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Pripravila: Polona Moličnik, ZVC ZD Ravne na Koroškem

Vir: NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje), Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja

Dodatne povezave: https://www.skupajzazdravje.si/

https://nijz.si/podatki/podatkovne-zbirke-in-raziskave/zdravstvenovzgojni-centri-centri-za-krepitev-zdravja-zvct/

O nas

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
Ob Suhi 11, 2390, Ravne na Koroškem

Kje smo | Galerija Dokumenti

Telefon: (02) 87 05 200
Fax: (02) 87 05 223
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

Telefonske številke

 

Certifikat kakovosti