Diabetični dispanzer

Metka EPŠEK LENART, dr. med. spec. *
Maja PUŠNIK VRČKOVNIK, dr. med. spec. ** 
Simon ADAM, dipl. zn. 
Neja KOKALJ, sms

Telefon: 02 87 05 359 

  Ponedeljek Torek Četrtek
Ordinacijski čas 14.30-20.00 14.30-20.00 14.30-20.30
Malica - - -

OPOMBA: * delo po podjemni pogodbi
OPOMBA: ** pogodbeno delo