Referenčna ambulanta 1

Lea REBERNIK, dipl. m. s. 

Telefon: 02 82 34 161

  Ponedeljek Sreda Petek
Ordinacijski čas 12.00-19.30 07.15-14.45 07.15-14.45*
Malica 15.30-16.00 10.00-10.30 10.00-10.30

OPOMBA: * 1. in 3. petek v mesecu.